Bij de Sodafabriek in Schiedam hebben wij 647m2 asbesthoudende golfplaten verwijderd. 

Vervolgens nog 70m1 goten en 30m1 afvoeren verwijderd.

Leveren en monteren van: