Bij een asbest renovatie hanteren we altijd dezelfde werkwijze. Deze hebben we in 6 stappen kort maar helder voor u beschreven. Dit vanaf inventarisatie werkzaamheden tot aan oplevering. En dat van A tot Z  in eigen beheer met de kortst mogelijke lijnen. Benut de kracht van combineren!!

Inventarisatie en
project opname

 

Na het eerste contact maken wij een afspraak op locatie om uw wensen voor de asbestrenovatie in kaart te brengen. Omdat we een duurzame relatie hebben met veel  leveranciers, kunnen we u van de meest diverse producten voorzien. Daardoor kunnen we u ook geheel onafhankelijk van een goed advies voorzien. Aansluitend volgt het opstellen van calculatie en gedegen offerte. Is er nog geen inventarisatierapport? Dan verzorgen we die ook voor u.

Opstellen werkplan,    verzorgen vergunningen

 

Voor het verlenen van een opdracht is ook de planning vaak van groot belang. We kijken wat u het beste past en houden daarbij rekening met uw eventueel doorlopende bedrijfsprocessen. Na opdracht en bij aanwezigheid van het inventarisatierapport wordt door ons meteen de omgevingsvergunning aangevraagd. Tevens wordt er een werkplan door ons opgesteld voor de sanering en worden ook alle benodigde meldingen bij diverse overheidsinstanties voor u gedaan.

Saneren  asbest

Onze specialisten voeren de sanering uit volgens de wettelijke regels, en op verantwoorde wijze. Ook eventuele andere onderdelen, zoals houtwerk of isolatie, wordt op een deskundige manier verwijderd en afgevoerd. Daarnaast zullen ze tijdens het saneren ook al rekening houden met de nieuw aan te brengen beplating of panelen. Ze zijn namelijk zelf degenen die deze weer gaan aanbrengen en zijn er dus bij gebaat dat dit ook weer vlekkeloos kan verlopen.

Controle  constructie

Tijdens de sanering kan het openbaar komen dat de onderliggende (draag)constructie verder is aangetast dan verwacht. Onze mensen zullen dan direct met u in contact treden en bespreken hoe hiermee om te gaan. Alle mogelijke opties zullen de revue passeren. Uw asbestrenovatie komt zo het beste tot zijn recht! Wordt er bijvoorbeeld besloten om (een aantal) gordingen te vervangen? Dan kunnen we u hiervoor snel van een prijs voorzien of dit op regiebasis uitvoeren.

Montage  panelen

Benut de kracht van combineren!! De mensen die het asbest saneren zijn dezelfde mensen welke ook de nieuwe beplating weer monteren. Geen onverwachte verrassingen dus voor de montageploeg. En geen verloren uren. Voor u als opdrachtgever betekent dit tijdens het gehele proces van asbestrenovatie echt maar 1 aanspreekpunt op de bouw. Zie de 5 wat en waaroms inzake asbestrenovatie, voor een overzicht van de voordelen die we u nog meer kunnen bieden.

Oplevering

Samen met u als opdrachtgever lopen we gehele project nog eens na. We kijken naar de geleverde kwaliteit en naar het verloop van het gehele traject. Ons streven is altijd, naast natuurlijk het asbestvrij zijn, een 100% tevreden opdrachtgever. Een tevreden opdrachtgever is immers onze beste reclame! Klik hier voor selectie van een aantal  projecten die we in het verleden reeds hebben mogen uitvoeren.