Verhuur van Verreikers

- Magni RTH5.25SH 2 stuks waarvan 1  diesel en elektrisch mogelijk ivm geen stikstof uitstoot .

-Torenkraan Spiering AT4-488 diesel en elektrisch mogelijk ivm geen stikstof uitstoot.

-Plaatsen van containers voor alle soorten afval zoals bouw en sloop afval, isolatie,  hout en puin.