In opdracht van Dhr. Zonderland hebben we september 2015 de asbestplaten vervangen op het dak van de ligboxenstal. Teruggelegd hebben we Ecopanelen van 30 mm dik. Daar het melken in deze stal plaatsvindt middels een melkrobot, hebben we de tijd van het saneren boven de melkrobot tot een minimum beperkt. Geen probleem als saneren en monteren door dezelfde handen plaatsvindt.

Leveren en monteren van:
  • 1200 m² Ecopanelen dak 30 mm dik, trapeziumprofiel.
  • 48 m¹ Licht- ventilatienok.
  • 102 m¹ Aluminium goot.
  • De nodige zetwerken en wandprofielplaat om het geheel af te werken.